strona główna | poczta | logowanie | mapa strony
Dostawa oprogramowania systemu B2B i wdrożenie systemu
Wilkanowo, dnia 26 maja 2015 r.

W związku z przeprowadzonym konkursem ofert w trybie zapytania o cenę dotyczącym realizacji II etapu projektu "Platforma B2B monitoringu systemów teleinformatycznych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Hurtownia stali
Akustyka i wyciszanie
Usługi informatyczne
Aplikacje internetowe
© ELKA Systemy Informatyczne 2010-2017